Πρόγραμμα σπουδών

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η αρχική τάξη του Λυκείου αποτελεί τη φάση εγκλιματισμού στις απαιτήσεις του νέου Λυκείου. Αρχικός στόχος είναι οι μαθητές να μπορούν να ανταποκριθούν σε γραπτές εξετάσεις. Με τα συχνά διαγωνίσματα προετοιμάζονται ώστε τελικά να μπορούν να αποδώσουν γραπτώς τις έννοιες που αφομοίωσαν και τις γνώσεις που απέκτησαν. Γίνεται εμβάθυνση σε θεμελιώδεις ενότητες, οι οποίες θα θεωρηθούν προ-απαιτούμενες για τις Πανελλήνιες εξετάσεις. Γίνεται προσεκτική συζήτηση για την επιλογή της Ομάδας Προσανατολισμού που θα ακολουθήσουν. Σκοπός μας είναι οι μαθητές μας να γνωρίσουν τις κλίσεις τους και τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Με την επιλογή της κατεύθυνσης ο μαθητής ουσιαστικά κάνει την πρώτη κίνηση για την επιλογή της σταδιοδρομίας που πρόκειται να ακολουθήσει. Ο μαθητής οργανώνει και εμπεδώνει την ύλη η οποία αποτελεί αντικείμενο εξέτασης και για την εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Τα βιβλία του φροντιστηρίου μας είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις κάθε μαθήματος για την επίτευξη αυτού του στόχου. Γραπτές δοκιμασίες στο πνεύμα των Πανελλήνιων εξετάσεων γίνονται πολύ τακτικά ώστε να προληφθεί η οποιαδήποτε παλινδρόμηση από τους στόχους μας.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Η προετοιμασία για την τελική ευθεία ξεκινά από τη θερινή περίοδο. Στόχος μας είναι η πλήρης και χρονικά εμπρόθεσμη κάλυψη της ύλης. Να διαπιστωθούν έγκαιρα οι ανάγκες των μαθητών ώστε να καλυφθούν με επιπλέον μαθήματα. Σε όλη την διάρκεια της χρονιάς γίνεται ψυχολογική προετοιμασία για τις εξετάσεις και ολοκληρωμένη προετοιμασία για τα θέματα των εξετάσεων. Εμείς οι καθηγητές πιστεύουμε πως ο κάθε μαθητής μας μπορεί να μας δείξει τον καλύτερο του εαυτό και μέσα από την στενή μας συνεργασία να πετύχει!

Μενού