Free songs

Πρώτο Διαγώνισμα - Σύμφωνα με το Νέο Εκπαιδευτικό Σύστημα

Εκτύπωση
Κατηγορία: Εκθεση
2 July 2019, Σχόλια: 0

ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

 

Αφορμή για το παρόν άρθρο στάθηκε ένα πρόσφατο οικογενειακό τραπέζι, όπου- κλασικά- κάποιος μεγαλύτερος συγκρούστηκε με κάποιον μικρότερο για θέματα που αφορούσαν τόσο την ιστορία τού τότε, όσο και την τεχνολογία τού τώρα.

Σε κάθε οικογενειακό τραπέζι λοιπόν μπορούμε αν όχι όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι να καταλάβουμε εμπράκτως τι θα πει χάσμα γενεών, χωρίς λεξιλογικούς όρους και αυστηρές λέξεις.

Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα. Τα πράγματα είναι πλέον διαφορετικά από ό, τι ήταν κάποτε. Οι μεγαλύτεροι είναι πλέον πιο ανεκτικοί με τις μικρότερες ηλικίες, προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα και στα νέα τεχνολογικά επιτεύγματα. Έτσι, εκείνη η απόσταση ανάμεσα στις ηλικίες που ονομάζεται χάσμα γενεών φαντάζει όλο και πιο μικρή.

Δε παύει όμως να υπάρχει. Και όταν υπάρχει αποτελεί πρόβλημα της κοινωνίας που απαιτεί αντιμετώπιση και επίλυση.

Οι νεότεροι, έχοντας γεννηθεί και αναπτυχθεί σε μια εποχή που διαφέρει έντονα από εκείνη των γονέων ή των παππούδων τους, καθώς έρχονται σε επικοινωνία μαζί τους και φτάνουν σε αντίπαλες απόψεις, διακρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη διαφορά αυτή. Επομένως, τους δημιουργείται το αίσθημα ότι ζουν σε ένα άφιλο περιβάλλον, όπου δεν υπάρχει κατανόηση και σεβασμός των προβλημάτων και των απόψεών τους. Βλέπουν την κοινωνία που τους παρέδωσαν οι μεγαλύτεροι γεμάτη υποκρισία και αναξιοκρατία. Μια κοινωνία που δεν τους παρέχει τρόπους να εξωτερικεύσουν το «εγώ» τους, τις διαφορετικές τους εφηβικές ανησυχίες.

Οι μεγαλύτεροι με τη σειρά τους, οι πιο «ώριμοι» (όπως θέλουν οι περισσότεροι να χαρακτηρίζουν τον εαυτό τους), αντιμετωπίζουν τους νεότερους ως πλάσματα αδιάφορα για τα κοινά, χωρίς σεβασμό απέναντι στα δικά τους ιδανικά και τις δικές τους αξίες. Ως πλάσματα που εγκαταλείπουν τη θρησκεία και τις αξίες που αυτή πρεσβεύει.

Οι αντίπαλες αυτές απόψεις οδηγούν όπως είναι φυσικό σε κενό επικοινωνίας, σε αμοιβαία αντιπαλότητα και καχυποψία και σε μια διαρκή μάχη απόψεων και ιδανικών.

Ουσιαστικά, ο λόγος αυτής της συνεχούς καχυποψίας και αντιπαλότητας συνδέεται με τη μεγάλη διαφορά της ηλικίας. Όταν η εποχή αλλάζει και εξελίσσεται, είναι φυσικό και οι νεότερες γενιές που αναπτύσσονται να αποκτούν διαφορετικά ιδανικά και προτεραιότητες που συμβαδίζουν με τις ανάγκες της εποχής, αλλά και της κοινωνίας.

Εκείνο που πρέπει να κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν και οι μεν, αλλά και οι δε, είναι η διαφορετικότητα. Γιατί, κάθε γενιά διαθέτει τα δικά της χαρακτηριστικά, τις δικές της βλέψεις για το μέλλον, το δικό της όραμα. Υπάρχει ανάγκη προσέγγισης των γενεών και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω αμοιβαίας  κατανόησης και συμβιβασμών. Η ρίψη ευθυνών από τον έναν στον άλλον και η επικράτηση εγωιστικών τάσεων δεν αποφέρουν τίποτε, παρά μόνο επιδείνωση της κατάστασης. Ο διάλογος και η υποχωρητική στάση αποτελούν σχεδόν πάντα το μέσο για τη γεφύρωση οποιασδήποτε ασυμφωνίας, οποιασδήποτε διαφοράς.

Τόσο όμως οι μεγαλύτεροι, όσο και οι μικρότεροι είναι αναγκαίο να παρέχουν, με όποιο μέσο διαθέτουν και με όποιον τρόπο μπορούν, βοήθεια ο ένας στον άλλον. Οι μεγαλύτεροι να τους μεταβιβάζουν μια υγιή παιδεία και οι νεότεροι να τους εξοικειώνουν με ό, τι νέο καταπιάνονται.

Κάθε χάσμα στην κοινωνία αποτελεί πρόβλημα και η κοινωνία μπορεί να λειτουργήσει ομαλά, μόνο, ενωμένη. Είναι επιτακτική, λοιπόν, η ανάγκη γεφύρωσης του όποιου χάσματος και όλοι πρέπει να συνεισφέρουμε.

Την επόμενη φορά που θα συγκρουστούν οι απόψεις σου με εκείνες κάποιου διαφορετικής ηλικίας, πριν τον κατηγορήσεις και του επιρρίψεις τις ανάλογες «ευθύνες» επανάφερε στη μνήμη σου τις λέξεις: διαφορετικότητα, σεβασμός, κατανόηση.

 

Μαρία Μακράκη,
Frapress.gr  Youth Cultural
Community,06-01-2017.


 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1η δραστηριότητα

Α.1.  Λαμβάνοντας υπόψη την ακόλουθη φράση: «Εκείνο που πρέπει κατανοήσουν και να συνειδητοποιήσουν και οι μεν, αλλά και οι δε, είναι η διαφορετικότητα», να αποδώσετε το νόημά της σε μια παράγραφο 50-60 λέξεων, αξιοποιώντας τις λέξεις που σας δίνονται παρακάτω (σε οποιοδήποτε τύπο, αριθμό, πτώση): γεφύρωση, συζήτηση, κατανόηση, επικοινωνία, διάλογος.

(Μονάδες 10)

 

Α.2. Σε καθεμία από τις προτάσεις που ακολουθούν, να δώσετε το χαρακτηρισμό «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ» ανάλογα με το αν αποδίδουν το νόημα του κειμένου σωστά ή όχι. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με συγκεκριμένη αναφορά σε αντίστοιχες προτάσεις του κειμένου.

α.  Το χάσμα γενεών σήμερα είναι το ίδιο ακριβώς με αυτό των προηγούμενων χρόνων.

β.  Οι ενήλικες ανταποκρίνονται θετικά στα τεχνολογικά δεδομένα.

γ.  Οι νέοι αισθάνονται την έλλειψη κατανόησης από τους μεγαλύτερους.

δ.  Οι νέοι θεωρούν ότι υπάρχει αναξιοκρατία.

ε.  Οι μεγαλύτεροι θεωρούν ότι οι νέοι δεν έχουν ιδανικά και ηθικές αξίες.

(Μονάδες 5)

 

2η Δραστηριότητα

Α.3.  Να επιλέξετε τον τρόπο ανάπτυξης της 6ης παραγράφου  «Εκείνο που πρέπει… διαφορά»  και να αιτιολογήσετε  την απάντησή σας.

α. αναλογία

β. αιτιολόγηση

γ. παραδείγματα

(Μονάδες 5)

Α.4.  Αφού λάβετε υπόψη τη σημασία που έχουν οι παρακάτω φράσεις στο κείμενο, να σημειώσετε στο τετράδιό σας σε ποιες από αυτές η γλώσσα λειτουργεί δηλωτικά και σε ποιες συνυποδηλωτικά.

α. Διαφορά ηλικίας.

β. Χάσμα γενεών.

γ. Κενό επικοινωνίας.

δ. Βλέψεις για το μέλλον.

ε. Υγιής παιδεία.

(Μονάδες 5)

 

Α.5.  Να αντιστοιχίσετε καθεμία λέξη της Στήλης Α με τη συνώνυμή της στη Στήλη Β και να σχηματίσετε μία πρόταση με  καθεμία από τις λέξεις της στήλης Α. (Μπορείτε να μεταβάλετε την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο αντίστοιχα.)

ΣΤΗΛΗ Α

ΣΤΗΛΗ Β

1.βλέψεις α. εναντίωση
2.απόσταση β. υποχωρητικοί
3.αντιπαλότητα γ. εκφράσουν
4.εξωτερικεύσουν δ. προσδοκίες
5.ανεκτικοί ε. χάσμα

 

 

(Μονάδες 5)

3η δραστηριότητα

Α.6.  Στο πνευματικό κέντρο του Δήμου σας πραγματοποιείται εκδήλωση με θέμα «Η διάσταση ανάμεσα στους νεότερους και τους παλαιότερους». Έχετε κληθεί ως εκπρόσωπος του σχολείου σας να απευθύνετε σύντομη ομιλία (200 λέξεις) για τα αίτια της έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ των δύο γενεών.

(Μονάδες 20)

Α. ΜΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1η δραστηριότητα

Α.1      Στη σημερινή εποχή είναι απαραίτητο να αντιληφθούμε πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη γεφύρωσης του χάσματος των γενεών. Συγκεκριμένα, και οι δύο πλευρές πρέπει να δείχνουν διάθεση για συζήτηση και κατανόηση στα προβλήματα των άλλων. Για να γίνει βέβαια αυτό επιβάλλεται η διαρκής επικοινωνία ανάμεσά τους. Έτσι, μέσω του διαλόγου θα μπορέσει η κάθε γενιά να αντιληφθεί τις σκέψεις της άλλης και θα περιοριστούν τα προβλήματα .

Α.2.     α. ΛΑΘΟΣ (έτσι εκείνη… μικρή) Παράγραφος 2η.

β. ΣΩΣΤΟ (προσαρμόζονται … επιτεύγματα) Παράγραφος 2η.

γ.  ΣΩΣΤΟ ( όπου δεν … απόψεών τους) Παράγραφος 3η.

δ. ΣΩΣΤΟ ( βλέπουν  …αναξιοκρατία) Παράγραφος 3η.

ε. ΣΩΣΤΟ (χωρίς σεβασμό … αξίες) Παράγραφος  4η.

 

2η δραστηριότητα

Α.3.        Η παράγραφος αναπτύσσεται με αιτιολόγηση.

Στη Θεματική περίοδο (εκείνο … διαφορετικότητα) διατυπώνεται ένα ερώτημα σχετικά με την αναγκαιότητα συνειδητοποίησης της διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα σε νέους και άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Στις Λεπτομέρειες (Γιατί .. διαφοράς) η άποψη αιτιολογείται με βάση συγκεκριμένα στοιχεία.

Ενδεικτική λέξη :Γιατί

Α.4.     α. Δηλωτικά

β. Συνυποδηλωτικά

γ. Συνυποδηλωτικά

δ. Συνυποδηλωτικά

ε. Συνυποδηλωτικά

Α5.      1δ, 2ε, 3α, 4γ, 5β.

α. Οι νέοι πρέπει να έχουν υψηλές βλέψεις για το μέλλον τους.

β. Η απόσταση που χωρίζει  την παλαιά από τη νέα γενιά μπορεί να γεφυρωθεί.

γ. Η αντιπαλότητα των νέων με το κατεστημένο θεωρείται φυσιολογικό φαινόμενο.

δ. Οι γονείς οφείλουν να εξωτερικεύσουν τα συναισθήματά τους, στο πλαίσιο του ουσιαστικού ενδιαφέροντος για τα παιδιά τους.

ε. Οι πραγματικά μορφωμένοι άνθρωποι είναι ανεκτικοί απέναντι στη διαφορετικότητα.

3η Δραστηριότητα

Α.6.     Επικοινωνιακό πλαίσιο: ομιλία

Κυρίες και Κύριοι,
Αγαπητοί συμμαθητές,

     -      Η νέα γενιά ζει τη ζωή της σε νέα φάση του ιστορικού χρόνου και είναι φυσικό να ενεργεί και να αισθάνεται διαφορετικά από την προγενέστερη. Από τη φύση τους οι νέοι είναι ορμητικοί, απόλυτοι, ανήσυχοι και απαιτητικοί. Επιθυμούν να δημιουργήσουν καινούριο κόσμο. Ο ενήλικος, όμως, είναι συχνά μεγάλος νοσταλγός του παρελθόντος, απρόθυμος να ζει με νέες αντιλήψεις και τρόπους συμπεριφοράς που τον ενοχλούν και μερικές φορές τον εξοργίζουν.

     -      Οι γρήγοροι ρυθμοί ζωής επιφορτίζουν την καθημερινότητα με πολλαπλές υποχρεώσεις, πίεση και άγχος. Τα μέλη της οικογένειας απομακρύνονται από το σπίτι, που κάποτε ήταν εστία. Δεν αφιερώνεται χρόνος για επικοινωνία και δεν υπάρχει και η διάθεση για αμοιβαίες υποχωρήσεις και συμβιβασμούς.

-      Οι ραγδαίες πολιτισμικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο ζωής, βρίσκουν ανέτοιμους τους γονείς για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που απασχολούν τα παιδιά τους και εύκολα συγκρούονται μαζί τους. Οι μορφές της ζωής αλλάζουν με μεγάλη ταχύτητα, ώστε ακόμη και μέσα στην ίδια γενιά να εμφανίζονται βασικές διαφοροποιήσεις.

-      Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, ο πλουραλισμός  πληροφοριών,  που διοχετεύονται από τα μέσα πληροφόρησης, έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας του νέου. Η αδυναμία των παλαιότερων να αφομοιώσουν τις αλματώδεις εξελίξεις, η δημιουργία, εξαιτίας των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, μιας παγκόσμιας κοινότητας ιδεών που μοιράζονται οι νέοι με τους συνομηλίκους τους, επηρεάζουν καταλυτικά τις μεταξύ των γενεών σχέσεις.

     -      Ο νέος αμφισβητεί  έντονα το κατεστημένο, λόγω των ιδιαίτερα αυξημένων προβλημάτων που χαρακτηρίζουν τις σύγχρονες κοινωνίες. Οι νέοι, καθώς μεγαλώνουν, ανακαλύπτουν πως οι μεγάλοι τούς παρουσιάζουν έναν κόσμο που δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Νιώθουν, λοιπόν, απογοήτευση που την ακολουθεί η οργή και η αποδοκιμασία.

Σας ευχαριστώ
για την προσοχή σας.