Free songs
Εκτύπωση
5 August 2014, Σχόλια: 0

ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΤΕΣΤ
ΡΗΤΟΡΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………….
ΘΕΜΑΤΑ
Α. ΓΝΩΣΤΟ
15 ‘Όµως δε καί τούτων ύπαρχόντων ούκ αν άποσταίην ών διενοήθην. παρελήλυ¬θα γάρ ού χαριούµενος ύµίν ούδε χειροτονίαν µνηστεύσων, άλλ’ άποφανού¬µενος α τυγχάνω γιγνώσκων πρωτον µεν περί ών οί πρυτάνεις προτιθέασιν, επειτα περί των άλλων των της πόλεως πραγµάτων’ ούδεν γάρ δφελος εσται των νϋν περί της είρήνης γνωσθέντων, ην µη καί περί των λοιπων όρθως βου¬λευσώµεθα.
16 Φηµί δ’ ουν χρηναι ποιείσθαι την είρήνην µη µόνον προς Χίους καί ‘Ροδίους
καί Βυζαντίους καί κωους άλλά προς άπαντας άνθρώπους, καί χρησθαι ταίς συνθήκαις µη ταύταις αίς νϋν τινες γεγράφασιν, άλλά ταίς γενοµέναις µεν προς βασιλέα καί Λακεδαιµονίους, προσταττούσαις δε τούς ‘Έλληνας αύτονό¬µους είναι καί τάς φρουράς έκ των άλλοτρίων πόλεων έξιέναι καί την αύτων εχειν έκάστους. τούτων γάρ οϋτε δικαιοτέρας εύρήσοµεν οϋτε µάλλον τιΊ πόλεισυµφερούσας.
Β. Παρατηρήσεις
1. Να µεταφράσεις το τµήµα του κειµένου: «ούδέν γαρ δφελος … πόλει συµ¬φερούσας».
Μονάδες 15
2. Τι γνωρίζετε γενικά για την “Πρόθεση»; (§ 16)
Μονάδες 15

3. Πώς νοµίζετε ότι θα αντέδρασαν οι Αθηναίοι στις προτάσεις του ρήτορα και γιατί;
Μονάδες 10
4. Πώς παρουσιάζονται στην παράγρ. 16 τα ρητορικά ήθη και πάθη;
Μονάδες 10
5. χρήσθαι – εχειν: Να βρείτε παράγωγα (απλά ή σύνθετα) της ν.ε. και να σχηµα¬τίσεις τέσσερις προτάσεις της επιλογής σου.
Μονάδες 10

Β. ΑΓΝΩΣΤΟ
ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ
Πολλήν μοι ἀπορίαν παρέχει ὁ ἀγὼν οὑτοσί, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὅταν ἐνθυμηθῶ ὅτι, ἐὰν ἐγὼ μὲν μὴ νῦν εὖ εἴπω, οὐ μόνον ἐγὼ ἀλλὰ καὶ ὁ πατὴρ δόξει ἄδικος εἶναι καὶ τῶν ὄντων ἁπάντων στερήσομαι. ἀνάγκη οὖν, εἰ καὶ μὴ δεινὸς πρὸς ταῦτα πέφυκα, βοηθεῖν τῷ πατρὶ καὶ ἐμαυτῷ οὕτως ὅπως ἂν δύνωμαι. τὴν μὲν οὖν παρασκευὴν καὶ <τὴν> προθυμίαν τῶν ἐχθρῶν ὁρᾶτε, καὶ οὐδὲν δεῖ περὶ τούτων λέγειν• τὴν δ’ ἐμὴν ἀπειρίαν πάντες ἴσασιν, ὅσοι ἐμὲ γιγνώσκουσιν. αἰτήσομαι οὖν ὑμᾶς δίκαια καὶ ῥᾴδια χαρίσασθαι, ἄνευ ὀργῆς καὶ ἡμῶν ἀκοῦσαι, ὥσπερ <καὶ> τῶν κατηγόρων.
Λυσία, ὑπέρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων (1-2)
1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο
Μονάδες 20
2. Να μεταφερθούν στις πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού οι πιο κάτω λέξεις: πατρὶ , ἀπορίαν, δικασταῖ.
Μονάδες 5
3. Παρέχει: να κλιθεί η προστακτική αορίστου.
Μονάδες 5
4. α. Δόξει, λέγειν, ἀκοῦσαι, γιγνώσκουσιν : να γράψετε το γ΄ ενικό και πληθυντικό πρόσωπο των παραπάνω τύπων στο μέλλοντα, στη φωνή που βρίσκονται.
β. μοι, εἶναι, τῶν ὄντων, τῷ πατρὶ, δεινὸς, ἄνευ ὀργῆς: Να σημειωθεί η συντακτική λειτουργία των λέξεων.
Μονάδες10