Free songs

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1ο ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Εκτύπωση
27 November 2014, Σχόλια: 0

ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΤΟ 1o ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΘΕΜΑ 1ο
Α. Ποιες από τις παρακάτω προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες
1. Για να φορτιστεί ένα σώμα θετικά πρέπει να προσλάβει πρωτόνια.
2. Δυο ακίνητα θετικά σημειακά φορτία q1 και q2 = 2q1 απέχουν μεταξύ τους απόσταση r. Τα μέτρα των ηλεκτρικών δυνάμεων F1 και F2 που ασκούνται στα φορτία q1 και q2 συνδέονται με τη σχέση F2 = 2F1.
3. Στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο οι δυναμικές γραμές είναι ευθείες παράληλες και ισαπέχουσες.
4. Το δυναμικό είναι πάντα θετικό.
5. Η δύναμη είναι διανυσματικό μέγεθος.
6. Η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μονόμετρο μέγεθος.
7. Δυο ηλεκτρικά φορτία έχουν πάντα θετική δυναμική ενέργεια.
8. Το δυναμικό στο άπειρο είναι πάντα μηδεν.
9. Στα σημεία ενός ηλεκτρικού πεδίου που οι δυναμικές γραμμές είναι πιο πυκνές το πεδίο είναι πιο ισχυρό σε σχέση με τα σημεία που οι δυναμικές γραμμές είναι πιο αραιές.
10. Μονάδα μέτρησης του δυναμικού ειναι το N/C

Β. Στις παρακάτω προτάσεις να επιλέξετε το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Το μέτρο της δύναμης ανάμεσα σε δυο σημειακά ηλεκτρικά φορτία είναι:
α. Ανάλογο του γινομένου των τετραγώνων των φορτίων.
β. Αντιστρόφως ανάλογο της μεταξύ τους απόστασης.
γ. Ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης.
δ. Αντιστρόφως ανάλογο του τετραγώνου της μεταξύ τους απόστασης.
2. Στα σημεία Α και Β που απέχουν μεταξύ τους απόσταση r, είναι τοποθετημένα δυο ηλεκτρικά φορτία QA , QB και έλκονται με δύναμη μέτρου F1. Αν στα σημεία Α και Β τοποθετηθούν δυο άλλα ηλεκτρικά φορτία 2QA , 3QB αυτά θα έλκονται με δύναμη μέτρου:
α. F1 β. 3F1 γ. 6F1 δ. 4F1

3. Η ένταση σε κάποιο σηµείο ενός ηλεκτρικού πεδίου εξαρτάται από :
α. τη δύναµη που ασκείται στο υπόθεµα.
ϐ. το ϕορτίο του υποθέµατος που ϕέρνουµε στο σηµείο αυτό.
γ. την πηγή του ηλεκτρικού πεδίου.
δ. Απο τη μάζα του υποθέματος.

4. Στο νόμο του Coulomb, η σταθερά k:
α. είναι καθαρός αριθμός.
β. εξαρτάται μόνο από το σύστημα μονάδων που χρησιμοποιούμε
γ. έχει στο S.I μονάδες N∙m2/C2.
δ. έχει την ίδια τιμή για φορτία που βρίσκονται είτε στον αέρα είτε στο νερό.

5. Μια ιδιότητα των δυναµικών γραµµών είναι ότι :
α) τέµνονται
ϐ) αποµακρύνονται από τα αρνητικά ϕορτία και κατευθύνονται προς τα
ϑετικά
γ) είναι κλειστές
δ) είναι πιο πυκνές στις περιοχές που η ένταση έχει µεγαλύτερο µέτρο.

Μονάδες 25

ΘΕΜΑ 2ο
1. Να διατυπωθεί ο Νόμος του Coulomb.
2. Τι ονομάζουμε δυναμική γραμμή;
3. Ποιές ειναι οι ιδιότητες των δυναμικών γραμμών;
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ 3ο
Στα σημεία Α και Β μιας ευθείας (ε) βρίσκονται ακίνητα δυο σημειακά φορτία Q1 = 2μC και Q2 = – 8μC αντίστοιχα.
Αν η απόσταση ΑΒ των σημείων Α και Β είναι ίση με d = 24cm να βρείτε:
α. Το μέτρο της δύναμης που ασκείται ανάμεσα στα δυο φορτία.
β. Τη δυναμική ενέργεια του συστήματος.
γ. Σε ποιό σημειό η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου είναι μηδέν.
δ. Σε ποιό σημείο το δυναμικό είναι μηδέν
Μονάδες 25
ΘΕΜΑ 4ο
∆ίνεται ορθογώνιο τρίγωνο ΑΒΓ(Α = 90ο) µε ΑΒ = 30cm και ΑΓ= 40cm.
Στις κορυφές Β και Γ βρίσκονται ακλόνητα σηµειακά φορτία QB = – 9µC και QΓ = + 16µC.
α) Να βρεθεί το µέτρο της έντασης στην κορυφή Α.
β) Να βρεθεί το δυναµικό στην κορυφή Α.
γ) Να βρεθεί το δυναµικό στο µέσο Μ της πλευράς ΒΓ.
δ) Να βρεθεί το έργο της ηλεκτρικής δύναµης για την µετακίνηση φορτίου q = 5µC
i. από την κορυφή Α στο άπειρο
ii. από την κορυφή Α στο µέσο Μ της υποτείνουσας
Μονάδες 25
Καλή επιτυχία…!!!!!