Free songs
Εκτύπωση
6 August 2014, Σχόλια: 0

Β’ Γυμνασίου
Αρχαία ελληνικά
Ε π α ν α λ η π τ ι κ ό δ ι α γ ώ ν ι σ μ α, Ενότητα 1-4

Α. Κείμενο

Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι. Καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ συμμισεῖν τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς και συναγαπᾶν τοὺς φίλους. Ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθροὺς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ γὰρ ζῲου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελές γίνεται διήγημα.

Β. Παρατηρήσεις
1. «Ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος… ἀνωφελές γίνεται διήγημα.»: να μεταφράσετε το παραπάνω χωρίο.
(4 μονάδες)
2. Ποιες είναι οι αρετές του χρηστού πολίτη, κατά τον Πολύβιο, στην καθημερινή ζωή;
(2 μονάδες)
3. Ποιες συνέπειες έχει για την ποιότητα του ιστορικού έργου ή μη τήρηση των προϋποθέσεων που εκθέτει ο Πολύβιος; (2 μονάδες)

4. α) Να σχηματίσετε πέντε σύνθετες λέξεις με πρώτο ή δεύτερο συνθετικό το θέμα του ρήματος κοσμέω-ῶ. (1 μονάδα)

β) Να συνδυάσετε τις λέξεις της Α’ και Β’ στήλης και να γράψετε τα σύνθετα που παράγονται από αυτές: (1 μονάδα)
Α’ Β’ Γ’
ἡνίον
εὐθύς
χαίρω
λόχος
φίλος
μισῶ
πῦρ
ὀξύς
φθίνω ἄγω
ἔχω
ὀπώρα
γραμμή
κακόν
νοῦς
φέρω
ἄνθρωπος
στοργή

5. βίῳ, ἦθος, ἐπαίνοις, πράξεις, ἐπιτηδευμάτων, διήγημα: Να κλιθούν οι πλάγιες πτώσεις ενικού και πληθυντικού αριθμού. (2 μονάδες)

6. τοξεύω, κελεύω, λύω, ἐνισχύω: να κλιθεί ο ενεστώτας και ο αόριστος της υποτακτικής.
(2 μονάδες)
7. κρύπτω, πράττω, παιδεύω: να γίνει χρονική αντικατάσταση στο γ’ ενικό και β’ πληθυντικό.
(2 μονάδες)
8. «Ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος… τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν»: Να βρείτε τις προτάσεις των περιόδων (κύριες/δευτερεύουσες) και τον τρόπο της σύνδεσής τους (παράταξη –υπόταξη). (2 μονάδες)

9. «Ὥσπερ γὰρ ζῲου τῶν ὄψεων….. ἀνωφελές γίνεται διήγημα»: να βρείτε τα υποκείμενα και τα αντικείμενα της περιόδου. (2 μονάδες)

Καλή επιτυχία ! ! !