Free songs
Εκτύπωση
6 August 2014, Σχόλια: 0

Α’ Γυμνασίου
Αρχαία ελληνική γλώσσα
Ε π α ν α λ η π τ ι κ ό δ ι α γ ώ ν ι σ μ α

Α. Κείμενο
Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους διψῶν παραγίνεται ἐπί τινα πηγήν διαυγῆ καὶ βαθείαν και πιών ὅσον ἤθελεν προσεῖχεν τῇ τοῦ σώματος ἰδέᾳ. Καὶ μάλιστα μὲν ἐπήνει τὴν φύσιν τῶν κεράτων ὡς κόσμος εἴη παντί τῷ σώματι. Ἔψεγεν δὲ τὴν τῶν σκελῶν λεπτότητα ὡς οὐχ οἵων τε ὄντων φέρειν πᾶν τὸ βάρος. Ἐν ὧ δὲ πρὸς τούτοις ἧν, ὑλακή τε κυνῶν αἰφνιδίως ἀκούεται καὶ κυνηγέται πλησίον. Ὁ δὲ πρὸς φυγήν ὥρμα καὶ μέχρις ὅπου διά πεδίου ἐποιεῖτο τὸν δρόμον, ἐσώζετο ὑπό τῆς ὡκύτητος τῶν σκελῶν. Ἐπεί δὲ εἰς πυκνήν και δασεῖαν ὕλην ἐνέπεσεν, ἐμπλακέντων αὐτῷ τῶν κεράτων ἑάλω, πείρᾳ μαθών ὅτι ἄρα ἄδικος ἦν τῶν ἰδίων κριτής ψέγων μὲν τὰ σὠζοντα, ἐπαινῶν δὲ τὰ προδόντα αὑτόν.

Β. Παρατηρήσεις
1. «Ἔλαφος εὐμεγέθης ὥρᾳ θέρους … ὑπό τῆς ὡκύτητος τῶν σκελῶν.»: να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα. (2, 5 μον.)

2. Ποια χαρακτηριστικά του γνωρίσματα επαινούσε το ελάφι και ποια κατηγορούσε και γιατί;
(2 μον.)
3. Ποιο είναι το δίδαγμα που εκπέμπει αυτός ο Αισώπειος μύθος; (1,5 μον.)

4. Να αντιστοιχήσετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά με την κατηγορία στην οποία ανήκουν:
(2 μον.)
Α’ Β’
1. σκαπανεύς
2. Ἀβδηρίτης
3. Ἀτρείδης
4. Ἀσκληπιάδης
5. Θηβαῖος
6. δεσμώτης
7. Κυψελίδης
8. ἀετιδεύς
9. ἀγρότης
10. Ἀσιανός
11. Μήλιος
12. λαγιδεύς
13. Σταγειρίτης

α. παρώνυμα

β. εθνικά

γ. πατρωνυμικά

δ. γονεωνυμικά

5. Να γράψετε τι δηλώνουν τα ουσιαστικά (κατάσταση, ενέργεια, πρόσωπο που ενεργεί, αποτέλεσμα ενέργειας, εθνικότητα, τόπο, υποκοριστικό). (2 μον.)
o δενδρύλλιον 
o νεανίσκος 
o διδασκαλεῖον 
o κορίνθιος 
o ἁλιεύς 
o βασιλεία 
o μάντευμα 
o τελετή 
o θυσία 

6. Να συμπληρωθούν τα κενά με τους τύπους που ζητούνται στην παρένθεση: (2 μον.)
α) ὁ δρόμος __________________(αιτιατική ενικού)
β) το μῆλον___________________(ονομαστική πληθυντικού)
γ) ἡ ῥάβδος _________________(δοτική πληθυντικού)
δ) τὸ ᾠὸν ___________________(αιτιατική πληθυντικού)
ε) ὁ θρῦλος _________________(κλητική ενικού)
στ) ἡ κάμηλος ______________(δοτική ενικού)
ζ) ὁ λοιμὸς _________________(αιτιατική πληθυντικού)
η) τὸ ἄστρον _______________ (δοτική πληθυντικού)
θ) ὁ κίνδυνος _______________(γενική πληθυντικού)
ι) ἡ ἄρκτος _________________(δοτική ενικού)

7. πηγήν, ὥρᾳ, ἰδέᾳ, ὑλακή, κυνηγέται, πείρᾳ, κριτής, ὕλην: να γραφούν οι πλάγιες πτώσεις (γενική, δοτική, αιτιατική) ενικού και πληθυντικού αριθμού. (2 μον.)
Ενικός αριθμός

Πληθυντικός αριθμός

8. Να σχηματίσετε τη γενική και δοτική του ενικού αριθμού των παρακάτω ουσιαστικών: θάλασσα, τράπεζα, γλῶσσα, μέλισσα, πεῖνα, ῥιζα, χώρα, θήρα. (2 μον.)
Ενικός αριθμός
Γενική
Δοτική

9. Να κλιθεί η οριστική Παρατατικού του ρήματος εἰμί. (2 μον.)

10. λύω, πράττω, παιδεύω, βλάπτω: Να κλιθούν σε όλα τα πρόσωπα του Ενεστώτα, και του Μέλλοντα. (2 μον.)